El móvil 3G modifica el EEG

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4459698/

Anuncios